Pogoji uporabe in zasebnost

S to spletno stranjo (https://www.hobyles.si/) upravlja podjetje HOBY LES d. o. o., Škofja vas 3B, 3212 Škofja vas, davčna št. 71534709, matična št. 1893211000 (v nadaljevanju Ponudnik), ki pa ni ponudnik storitev e-poslovanja.

1. Omejitev odgovornosti

Vsebine, objavljene na spletni strani, so last ponudnika. Ponudnik lahko vsebine spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Ponudnik se trudi, da na spletni strani zagotovi najnovejše in čim bolj točne podatke, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti.

Ponudnik ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik se bo trudil omogočati optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo.

Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Niti ponudnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

2. Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, objavljena na spletni strani, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletišču ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Ponudnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost ponudnika za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko ponudnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe spletne strani spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s ponudnikovimi in da se z njimi strinja.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

3. Varstvo podatkov

Ponudnik spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke, pridobljene prek spletne strani www.hobyles.si  skrbno varoval in jih uporabljal zgolj za izboljšanje uporabe spletnega mesta in namene, ki jih bo potrdil uporabnik. Brez uporabnikove privolitve jih ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene.

Ponudnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Ponudnik podatke o obiskanosti spletne strani uporablja za lastne potrebe.

Ponudnik se zavezuje storiti vse, da uporabnikove osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Več o piškotkih, ki se uporabljajo na tem spletišču si lahko preberete tukaj.

4. Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

HOBY LES d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL)

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

5. Spletna trgovina

Za dodatna pojasnila glede izdelkov in same spletne trgovine, se obrnite na našo podstran https://trgovina.hobyles.si