Optimizacija poslovnih procesov HOBY LES d.o.o.

Podjetje HOBY LES d.o.o. je uspešno kandidiralo z operacijo »Optimizacija poslovnih procesov HOBY LES d.o.o.« na javnem razpisu za izbor operacij, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

Podjetje HOBY LES d.o.o. je za vzpostavitev prenove poslovnih procesov pridobilo nepovratna sredstva v višini 50% upravičenih stroškov operacije. Cilj operacije je identificirati in izvesti izboljšave poslovnih procesov, vzpostaviti sistem stalnih izboljšav, izbrati kazalnike za spremljanje rezultatov in učinkovitosti procesov ter izboljšati kompetence zaposlenih na področju razumevanja poslovnih procesov in funkcij.

S procesom optimizacije poslovnih procesov podjetja HOBY LES d.o.o. bo omogočena priložnost dviga dodane vrednosti na zaposlenega, izboljšanja konkurenčnosti podjetja, povečanja obsega znanj in tehnologij in omogočen bo dvig podjetniške aktivnosti ter povezovanje in sodelovanje z ključnimi deležniki v regiji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si) in SPIRIT Slovenija, javna agencija (www.spiritslovenia.si), in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja